Giỏ hàng

DỊCH VỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CƠ BẢN

Nhà XB: Khác
Loại: Khác
Tác giả:
0₫

IFSS cung cấp các hoạt động của DỊCH VỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CƠ BẢN như sau:

  • Tính toán nhập xuất tồn kho hàng tháng. So sánh số lượng xuất kho thực tế chênh lệch với sổ sách

  • Phân tích Doanh thu bán hàng

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  • Tư vấn tình hình sức khỏe nội bộ công ty

Chúng tôi sẽ Tư vấn và xây dựng cho doanh nghiệp quy trình, hệ thống báo cáo quản trị hiệu quả và phù hợp với doanh nghiệp ( quy trình kế toán, hệ thống kế toán- tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo dòng tiền)

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ bán hàng 24/7: 0919 438 308
|

Sản phẩm đã xem

-%
Nhà XB:
0₫
Tư vấn và xây dựng cho doanh nghiệp quy trình, hệ thống báo cáo quản trị hiệu quả và phù hợp với doanh nghiệp ( quy trình kế toán, hệ thống kế toán- tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo dòng tiền,...