Giỏ hàng

DỊCH VỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHUYÊN SÂU

Nhà XB: Khác
Loại: Khác
Tác giả:
0₫

IFSS sẽ Tư vấn và xây dựng cho doanh nghiệp quy trình, hệ thống báo cáo quản trị hiệu quả và phù hợp với doanh nghiệp ( quy trình kế toán, hệ thống kế toán- tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo dòng tiền, phân tích giá vốn, phân tích doanh thu, phân tích sức khỏe tài chính)

STTNỘI DUNG HOẠT ĐỘNGGHI CHÚ
1Tư vấn quy trình kiểm soát doanh thu, hàng hóa, hàng tồn kho
 
 
2Tư vấn quy trình thanh toán, kiểm soát chứng từ và công nợ
 
 
3Tư vấn xây dựng hệ thống kế toán
 
 
4Tư vấn xây dựng thang lương
 
 
5Phân tích dòng tiền hàng tuần (phân tích theo mục đích chi tiêu)
 
Dựa vào số liệu chi tiêu thực tế nhà hàng cung cấp
6

Phân tích doanh thu hàng tuần (phân tích doanh thu thực so với doanh thu mục tiêu, Top 10 sản phẩm best seller)

 
7

Hướng dẫn nhân viên thu ngân/ kế toán cty xuất hóa đơn và các công việc liên quan

 
8

Phân tích doanh thu hàng tháng (phân tích doanh thực so với doanh thu mục tiêu, Top 10 sản phẩm best seller)

 
9Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng
 
 
10Báo cáo nhập xuất tồn kho hàng tháng.
So sánh số lượng xuất kho thực tế chênh lệch với sổ sách
 
Dựa vào số liệu nhập kho, tồn kho do nhà hàng cung cấp
11Báo cáo dòng tiền
 
 
12Phân tích chu kỳ dòng tiền
 
 
13Báo cáo quản trị khác (nếu có)
 
 
Tiêu đề
Hotline hỗ trợ bán hàng 24/7: 0919 438 308
|

Sản phẩm đã xem

-%
Nhà XB:
0₫
Tư vấn và xây dựng cho doanh nghiệp quy trình, hệ thống báo cáo quản trị hiệu quả và phù hợp với doanh nghiệp ( quy trình kế toán, hệ thống kế toán- tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo dòng tiền,...