Giỏ hàng

Tất cả sản phẩm

Tác giả:
Nhà XB: Khác
0₫
Tư vấn và xây dựng cho doanh nghiệp quy trình, hệ thống báo cáo quản trị hiệu quả và phù hợp với doanh nghiệp ( quy trình kế toán, hệ...
Tác giả:
Nhà XB: Khác
0₫
IFSS sẽ Tư vấn và xây dựng cho doanh nghiệp quy trình, hệ thống báo cáo quản trị hiệu quả và phù hợp với doanh nghiệp ( quy trình kế...
Tác giả:
Nhà XB: Khác
0₫
IFSS sẽ Tư vấn và xây dựng cho doanh nghiệp quy trình, hệ thống báo cáo quản trị hiệu quả và phù hợp với doanh nghiệp ( quy trình kế...
Tác giả:
Nhà XB: Khác
0₫
IFSS cung cấp các hoạt động của DỊCH VỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CƠ BẢN như sau:Tính toán nhập xuất tồn kho hàng tháng. So sánh số lượng xuất kho thực...